Een krachtig leider weet wie hij is!

Een krachtig leider

Het is een chaotische wereld waarin wij leven en het wordt alleen maar erger. Er is behoefte aan krachtige leiders om het tij te keren.

De toegenomen werkdruk, bureaucratie en continue afleiding zorgen voor stress en uitputting van talloze getalenteerde mensen. Krachtige leiders moeten er weer voor zorgen dat medewerkers kunnen nadenken, dat er ruimte ontstaat, de werkdruk afneemt en onze verbeelding en creativiteit worden aangewakkerd.

Vragen voor managers om te reflecteren:

  • Hoe uitgeput ben je op dit moment?
  • Hoe vaak voel je je gestrest of gespannen?
  • Hoe zijn je relaties op het werk, met vrienden en familie?
  • Hoe vaak ben je boos of gefrustreerd?
  • Hoe vaak ben je afgeleid of heb je last van geheugenverlies?
  • Hoe snel verwijt je anderen iets?
  • Als je zo nog een jaar doorgaat, wat ben je dan voor iemand?

De snel veranderende wereld

Aan het woord is de Amerikaanse organisatiedeskundige Margaret Wheatley (72), een van de invloedrijkste managementfilosofen ter wereld. Zij schreef verschillende bestsellers over leiderschap en organisatieontwikkeling. Vorig jaar kwam van haar hand Ver van huis: nieuwe moed in deze dwaze wereld uit. In 1992 werd zij bekend met de in 18 talen verschenen bestseller ‘Leiderschap en de nieuwe fysica’. Ze bestudeerde de afgelopen 40 jaar talloze organisaties, van het leger via multinationals tot kleine Aboriginaldorpen. Al deze uiteenlopende groepen mensen worstelen volgens haar met dezelfde dilemma’s: hoe bied je het hoofd aan de snel veranderende wereld en behoud je niet alleen je effectiviteit, maar ook je integriteit?

Vertrouwen en authenticiteit

Op uitnodiging van de businessschool in Breukelen kwam ze naar Nederland. Daar vertelt ze over de twee onderwerpen die volgens haar de Nederlandse managers het meest bezighouden: vertrouwen en authenticiteit. Wie zichzelf durft te zijn en zichzelf kan vertrouwen heeft kracht, is haar overtuiging. ‘Je kunt pas een krachtig leider zijn als je weet wie je bent. Als je steeds op anderen wacht voor aanwijzingen en niet beschikt over een moreel kompas, krijg je het vrij lastig.’

Wie heeft alle eigenschappen in huis?

Wie weet wanneer zijn werkdag eindigt, vraagt ze aan de zaal. Nooit, is het antwoord. Is er nog iemand die denkt dat hij over 5 jaar hetzelfde werk doet? Nee. De antwoorden maken het haar volstrekt duidelijk: we zijn verdwaald. Wat voor leiderschap is in deze tijd dan het hardst nodig? De managers in de zaal roepen dat er eigenschappen nodig zijn als goed kunnen luisteren, dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, authenticiteit, visionair zijn. Maar of zij ook iemand kennen die al deze eigenschappen in zich heeft? Nee, dat dan weer niet. En ze zien dit soort leiderschap helaas ook nauwelijks in hun organisatie.

Er moet ruimte ontstaan

Leidinggevenden moeten volgens Wheatley er weer voor zorgen dat medewerkers kunnen nadenken, dat er ruimte ontstaat, de werkdruk afneemt en onze verbeelding en creativiteit worden aangewakkerd.

Door: Diana Bergsma
Bron: Blog Spirituelevakantiereizen.nl