Ontwikkelingsreizen op maat

Onze ontwikkelingsreizen zijn en worden met zorg samengesteld. Evengoed kunnen we ons voorstellen dat u bepaalde wensen en/of voorkeuren heeft die u niet geheel terug kunt vinden. In dat geval werken we graag samen met u een programma uit dat is afgestemd op uw specifieke vraag. Dit programma kan betrekking hebben op een individu, een team of de gehele organisatie.

Om van het programma een ware beleving en succes te maken, kennen de programma’s een aantal vaste bouwstenen:

  • We werken altijd met lokale experts en de beste trainers en coaches uit Nederland.
  • De programma’s duren 3 tot 5 dagen, waarbij mogelijk 1 dag in het weekend.
  • Elk programma begint met een intake in Nederland, zo beginnen we goed voorbereid aan het programma.
  • Geen verandering zonder inspiratie. Naast de gekwalificeerde trainer die meekomt uit Nederland, brengen we je ook in contact met Italië.
  • Naast inspanning ook tijd voor ontspanning. Je kunt kiezen, misschien wil je Urbino bezoeken met zijn Palazzo Ducale. Of wellicht ga je op zoek naar een mooi souvenir of geniet je van het dolce far niente, zodat je (uit)gerust af kunt reizen naar Nederland. Het kan allemaal.
  • Bij terugkomst in Nederland vindt er een persoonlijk afsluitend gesprek plaats, of bij voldoende animo bieden we de mogelijkheid van een terugkomt-event voor de hele groep of organisatie . Zo helpen we je maximaal resultaat uit het gevolgde programma te halen en bieden we je handvatten om het geleerde ook écht in de dagelijkse praktijk te brengen.

Organisatieontwikkeling


In grote lijnen zien onze ontwikkelingsreizen er als volgt uit:

Persoonlijke ontwikkeling

Programma Persoonlijke Ontwikkeling in Italië met Renaissance.me

Een programma’s gericht op persoonlijke of leiderschap ontwikkeling  zijn geschikt voor leidinggevenden, medewerkers in reorganisatie of outplacement trajecten, young professionals en ondernemers (zzp-ers) van alle leeftijden.

Stap 1: Introspectie

Het eerste deel van het programma gebruiken we om je persoonlijk ontwikkelingsvraagstuk helder te formuleren. We stellen o.a. de volgende vragen centraal: Wat is de reden van je aanwezigheid? Welke ontwikkelingswens heb je? Wat zijn je persoonlijke kwaliteiten en hoe zou je deze verder willen ontwikkelen?

Stap 2: Directie

De Renaissance betekende dat er een nieuwe richting ingeslagen werd en dat is ook precies waar we jou mee gaan helpen. In deze stap bespreken we welke koersverandering jij voor ogen hebt. Waar wil je naartoe? We formuleren je doelstelling en het resultaat waarmee je naar huis wilt.

Stap 3: Actie

Aan de hand van je probleem- en doelstelling begeleiden we je in het opstellen van een persoonlijk actieplan. Hoe kom je tot het beoogde resultaat? Welke stappen dien je te nemen om daar te komen waar je graag naartoe wilt? En hoe voorkom je dat je terugvalt in oude patronen? We helpen je een manier te vinden om de opgedane kennis te integreren in je werk en leven, zodat je doelstelling werkelijkheid wordt.

Teamontwikkeling

Programma Team ontwikkeling in Italië met Renaissance.me

Een programma gericht op team building en ontwikkeling is geschikt voor groepen en teams die willen excelleren door uit te gaan van elkaars kwaliteiten. Gedurende het programma behandelen we thema’s als vertrouwen, verbinden, communiceren en organiseren.

Deel 1: Introspectie

We beginnen door samen een “foto” te maken van de huidige situatie waarin het team zich bevindt. Hoe functioneert het team op dit moment? Komt ieders talent tot zijn recht? Waar heeft het team behoefte aan? Gezamenlijk komen we tot een probleemanalyse.

Deel 2: Directie

Aan de hand van de probleemanalyse formuleren we een doelstelling. Waar wil het team naartoe?  Welke rol past het best bij ieder lid? Hoe zorgen we ervoor dat ieder lid optimaal bijdraagt aan het teamresultaat? Waar staat het team over een jaar? En welk aandeel heeft ieder teamlid in deze doelstelling?

Deel 3: Aktie

Aan de hand van de probleemanalyse en doelstelling begeleiden we je in het opstellen van een actieplan. Hoe creëer je de rol die je graag wilt? En wat heb je hierbij nodig van de rest van de teamleden? Met concreet uitvoerbare acties voor de nabije toekomst, helpen we je de gestelde doelstellingen te verwezenlijken. Het is je routebeschrijving naar het beoogde resultaat.

Organisatieontwikkeling

Programma Organisatieontwikkeling in Italië met Renaissance.me

In een programma gericht op organisatieontwikkeling  staat de lange termijn waardecreatie voor het bedrijf en haar klanten centraal. Hierbij gaat het vaak om thema’s als het definiëren van strategie, het creëren van een business plan of budget, het ontwerpen van de juiste governance of organisatiestructuur. Anders dan het bedrijf kan het hierbij ook gaan om een product of dienst.

Deel 1: Introspectie

In het eerste deel van het programma, maken we samen een analyse van de huidige stand van zaken, van de markt, uw productaanbod en/of de samenstelling van de organisatie. Waar staat het bedrijf momenteel? Welke aspecten zijn voor verbetering vatbaar? Wat is nodig om aan uw ambities te voldoen?

Deel 2: Directie

Vervolgens, aan de hand van de gemaakte analyse begeleiden we je naar de oplossing. We formuleren de doelstelling(en). Welk plaats heeft de organisatie over 5 jaar in de markt? Welke veranderingen zullen optreden in de klantenkring? Hoe ziet het productaanbod en de organisatie er over 5 jaar uit?

Deel 3: Aktie

Aan de hand van de probleemanalyse en doelstelling stippelen we een actieplan uit. Welke stappen moeten gezet worden om tot de gewenste verbetering te komen? Hoe informeer je de organisatie en maken we de gestelde doelen op elk niveau in de organisatie duidelijk? Hoe meten we de voortgang? En wanneer vieren we succes? Het staat allemaal in het concrete actieplan dat we vandaag opstellen.