The Art of Teaming

Voor vernieuwing zijn netwerken nodig

Meerwaarde uit Communicatie

In de dynamiek van deze tijd zie je een nieuwe, flexibele vorm van samenwerken ontstaan: de netwerk-organisatie. Teams van experts buigen zich over actuele uitdagingen en zij werken daarvoor in steeds wisselende samenstellingen, terwijl traditionele organisaties het antwoord niet zo snel kunnen organiseren. Daarom met stip op 1 in de wereld van de Human Capital Trends: “The art of teaming”.

NETWERK-organisaties als antwoord op tijdgeest

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en afstanden worden kleiner. Complexe vraagstukken vragen om een innovatieve aanpak, die niet past in een vaste organisatiestructuur. Vernieuwing laat zich nu eenmaal niet inplannen, “teaming” is het antwoord.

Openheid en vertrouwen staan daarbij centraal, het zijn kernwaarden voor het uitwisselen van kennis en het leggen van “echte” verbindingen. Zo’n basis is nodig “voor het continue proces van zoeken, doen, leren en aanpassen, waar deze eeuw om vraagt”, aldus John Kotter in een interview met Ben Tiggelaar.

Tijdelijke TEAMS van krachtige MEDEWERKERS

Hiërarchie wordt in netwerk-organisaties opnieuw ingevuld, een medewerker is geen ondergeschikte maar een nevengeschikte met een andere functie. De rol van de leider verandert mee. Alles draait om het managen van vooruitgang, waarbij je collega’s ondersteunt om betekenisvol werk steeds beter te doen. Dus niet van hogerhand aansturen of controleren en zeker ook niet geforceerd “alles samen doen”. Wél op zoek gaan naar kracht en daarmee proberen kettingreacties te ontketenen zodat teams in een horizontale versnelling kunnen komen.

Nieuw soort van leiderschap: MANAGEN van VOORUITGANG

Werken in een netwerk gaat om samenwerken vanuit de inhoud met mensen die een gevoel van richting delen en die de ruimte krijgen hun talent te ontplooien. Het gaat om geloven in de mogelijkheden van een ander en daar op verder bouwen. Met andere woorden: laat mensen doen waar ze goed in zijn en maak daarbij vooral ook ruimte voor je eigen talent.

Nederlandse managers doen het goed in het buitenland.

En weet je wat hun kracht is: ze weten hoe ze overkomen!

In september start een nieuw programma LEIDERSCHAP 3.0 rond het drieluik “Networking – Teaming – Learning”. Het wordt georganiseerd in Italië, in Le Marche waar overal sporen te vinden zijn van een zeer inspirerend leider, Federico de Montefeltro, de hertog van Urbino. Deze facilitator avant-la-lettre was niet alleen een succesvol krijgsheer maar ook een mecenas en architect van de ideale stad. Urbino groeide daarmee uit tot de bakermat van de Renaissance. Over vernieuwing gesproken!

Door Jorien Enning

 

Aanbevolen/Gebruikte Bronnen:

  • Leren werken in netwerken – Edwin Kaats, Wilfried Opheij, Nikki Willems en Ruben van Wendel de Joode. Management Executive, juli/augustus 2015
  • Teamwork on the fly, how to master the new art of teaming. Amy C. Edmondson – HBR – april 2012
  • Made in NL – Betere leiders maken een betere wereld – Management Team, april 2016
  • It’s the network, stupid! – Tiggelaar ontmoet John Kotter – Management Team, november 2012